Den kreative leder

Innovation, kreativitet og tillidsskabende samarbejde går hånd i hånd

Ydelser: Ledelse Facilitering Kaleidoskopet

Workshoppen tog udgangspunkt i disse pejlemærker for organisationskulturen i Aarhus Havn:

  • at fremme udvikling og innovation
  • at fremme medinddragelse, tillid og engagement

Disse 2 punkter hænger synergisk sammen: jo mere tillid, engagement og medinddragelse – jo større mulighed for udvikling og innovation. På workshoppen greb vi fat om innovation, som særlig tilgang til at skabe udvikling i og for organisationen SAMTIDIG med at der skabes tillid og engagement gennem medinddragelse.

Vi arbejdede med en konkret og aktuel problemstilling for Aarhus Havn: Kapacitetsudfordringer på havnens arealer.

Problemstillingen er reel og væsentlig, og suuccesmålet for dagen var, at lederne fik øget deres evner til at samarbejde udforskende og kreativt, på måder, der kan bringes i spil i hverdagen i hele organisationen.

Lederne fik øvelse og feedback på deres personlige kreative kompetencer, hvor disse 5 er særligt væsentlige i innovationsledelse:

  1. At kunne stille mange spørgsmål - også umiddelbart 'dumme' spørgsmål
  2. At kunne bruge netværk og forskelligheder - også 'ikke-eksperter'
  3. At kunne associere og få ideer fra andre løsningsfelter
  4. At kunne eksperimentere - særligt at prototyper er læringsmuligheder
  5. At kunne observere - systematisk at iagttage handlinger, der måske rummer nye løsninger

Kaleidoskopet® var metoden til kreativt og tillidsskabende at udforske det komplekse problem. Kaleidoskopet er søgende og udforskende i sin tilgang og prioriterer det menneskelige samspil højt, i modsætning til mere tekniske og målstyrede problemløsende tilgange. De konkrete værktøjer, der sættes i spil med Kaleidoskopet, stimulerer alle både kreativitet og samarbejdsevne. Og på den måde understøtter Kaleidoskopet et ledelsesmæssigt og organisationskulturelt mindset, der ønsker både innovation og tillidsbaseret samarbejde.

Maria C. Frederiksen - Hr-partner - Aarhus Havn
"Katrine har på et chef- og lederseminar inspireret os til at tænke nye kreative måder at gå til en problemstilling på. Typisk har man en forestilling om, hvem der er kreative, men ved at vi konkret arbejdede ud fra forskellige kreative tilgange til at udforske en problemstilling og opstille handlemuligheder, blev det tydeligt at kreativitet er noget vi alle kan bidrage til – vi skal blot være opmærksomme på ikke at have for fastlåste måder at anskue en problemstilling på. Dagen var med til at give lederne en oplevelse af styrker i egen og andres kreativitet, som de ikke var opmærksomme på i forvejen. Katrine er både fagligt dygtig indenfor det kreative felt, og samtidigt er hun jordnær og i øjenhøjde med deltagerne. Det var derfor let af fange pointerne og alle havde lyst til at gå ind i "legen" med at være kreativ og lære af de kreativitetsprocesser, som vi var igennem. Vi har uden tvivl fået nogle nye værktøjer til at arbejde mere kreativt – nu skal vi så hjem og bringe dem i spil i hverdagen, hvilket bliver spændende!"
katrine_schumann_contact.png

Skriv til Katrine

{{returnmessage.message}}

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage så hurtigt som muligt.

Noget gik helt galt under afsendelsen. Prøv igen ... eller kontakt os venligst pr. telefon.

Din profil er oprettet men der er noget galt med den email du har angivet og vi kan derfor ikke sende dig emails.

Er "{{returnmessage.form.email}}" helt korrekt?

Kontakt venligst agrobalance.dk

Du skal udfylde emailadresse Den angivne emailadresse er ikke korrekt