Kunderne siger

Hver opgave er unikt fornyende. Både for kunden og mig. Det er samskabelse som innovationsproces. Og det giver reel fornyelse i hverdagen.

Læs her, hvad mine kunder siger om vores samarbejde. Vil du vide mere om, hvad vi konkret har samarbejdet om, så klik på LÆS MERE og se de innovative løsninger.

Ledere og nøglelærere på Hernings entrepreneurskabsskoler fik fokus på eget innovative lederskab.

  • Hvordan skal vi fortsat lede og lære entrepreneurskab i grundskolen, når vi samtidig også skal lede og lære en ny folkeskolereform?
  • Hvordan prioriterer vi forholdet mellem udvikling og drift i skolens hverdag i spændingsfeltet mellem politik, administration, faglighed og forældreindflydelse?
  • Hvordan kan innovationstænkningen løfte vores personlige lederskab som ledere og lærere i skolen, så vi bruger vores egen kreativitet som kilde?

Dette var blot nogle få af de spørgsmål deltagerne fik udforsket gennem workshoppen: SÅDAN leder du innovation i hverdagen.

Workshoppen var 2 delt: en formiddagsworkshop for skoleledelserne med særligt fokus på ledelse i krydspresset mellem drift og udvikling og en eftermiddagsworkshop for både ledelse og nøglelærere, hvor fokus var på det innovative lederskab i hverdagen.

En lærer, Belinda Hornshøj, skrev efterfølgende uopfordret til mig:

"Jeg må simpelthen skrive til dig. Jeg var en af de heldige der fik mulighed for at deltage i dit meget inspirerende kursus I Herning d. 12.1.16 Du gav så mange fine oplæg og ansporinger. Jeg gik sååå beriget hjem.

Jeg har allerede brugt så meget af det jeg fik med, at jeg efterhånden synes, det er blevet en integreret del af den jeg er – og det er jeg meget taknemmelig for. Jeg ønsker dig alt det bedste -og at du skal vide, at du med din sten i mit vand har skabt mange, uendelig mange ringe, for jeg bruger det i min hverdag sammen med mine skønne elever, som elsker at bidrage og gøre en forskel."

Løsning: SÅDAN leder du innovation i hverdagen

Ydelser: Foredrag

Dette var helt centrale spørgsmål for en seminardag, hvor målet var at blive tydelig på mission og strategi i Arctic Consensus. Arctic Consensus formidler viden og kompetencer i samarbejdet mellem Danmark og den arktiske region og særligt Grønland, og samarbejder med både erhvervsliv, uddannelser, interesseorganisationer, netværk og politiske beslutningstagere.

Faciliteringsopgaven var 2 delt: 1. Få Arctic Consensus' samarbejdspartnere til at komme med bud på mission og strategi og 2. Få et kreativt, nysgerrigt og tillidsskabende samspil op at stå mellem samarbejdspartnere og Arctic Consensus, som der kan føres videre i fremtiden.

Kaleidoskopets kreative, samskabende og udforskende tilgang hjalp deltagerne med netop dette.

Løsning: Mission og strategi - samskabelse med interessenter

Ydelser: Facilitering Organisation Ledelse

Helle Haahr Nielsen, intern projektleder fortæller om forløbet:

CPH Business Academy fusionerede 5 arbejdspladser og flere uddannelser og ønskede at fusionsprocessen kunne løfte sig og skabe egentlig fornyelse for vores uddannelsesmiljøer. Vi fik midler til et stort projekt – Co-Creating the Future – gennem Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Projektet varede 10 måneder og involverede samtlige 300 medarbejdere og ledere samt adskillige erhvervsvirksomheder og studerende.

Vi måtte lægge kursen om flere gange i projektet, fordi der løbende var forandringer i og omkring vores organisation. ”Det, der sker, det sker. Og det giver fantastisk feedback, som vi kan bruge positivt” er en grundholdning hos Katrine, der smittede og lærte os, at selvom det sjældent går som vi har planlagt, så er dét, der så sker i stedet, værdiskabende for processen når vi forstår at udnytte det.

Det gav en ny afslappethed i at arbejde i organisation og ledelse. Og dét skaber værdi. Katrine kan skabe en ro, der gør, at vi tror på det, vi laver og får lyst til at arbejde videre. Både ledere og medarbejdere føler sig mødt både i de nære samtaler og de store sammenhænge.

Når man samarbejder med Katrine skal man ikke være en bangebuks. Man skal være modig nok til reelt at ønske udvikling – det er ikke bevaringsledelse, hun står for.Det kræver mod at gøre noget så anderledes som at turde være i det emergente. Og modet opstod faktisk hos både ledelse og de medarbejdere, der blev forandringsagenter og skabte nogle resultater, som vi høster af både internt og eksternt i CPH Business.

Katrine var god til også at få samlet rigtig godt op løbende og det gav en rigtig god følelse og forankring i både forandringsagenter og i ledergruppen, der skabte overblik og rød tråd også på tværs af organisationen. Projektet var meget medarbejdertungt, men Katrine fik på en velafbalanceret måde sikret topledelsens engagement og løbende opbakning.

Katrine var en uvurderlig støtte til mig som intern projektleder. Hun ringede ind i mellem uopfordret og spurgte: ”Hvordan går det egentlig med projektet?” og hjalp mig til at se helhedsorienteret og få øje på nogle perspektiver, jeg ikke selv umiddelbart kunne se indefra organisationen. 

Hun leverede ikke bare det, vi havde aftalt, men havde en ægte omsorg for hele projektet. Det gav mig mindre stress, ro på og afklarethed, sådan rent psykologisk. Det var i den grad guld værd, både for projektet og for projektlederen. Det har jeg selv lært så meget af, at jeg selv prøver at få lagt mere sparring til projektlederen ind i nye projekter.

VILD MED GRAFISK FACILITERING? Se evalueringen af Co-creating the Future-projektet her.

Løsning: Copenhagen Business Academy – Co-creating the Future

Ydelser: Organisation Facilitering

I kaleidoskopisk coaching opsøger vi aktivt omgivelser, der inspirerer og provokerer os til at skabe nye tanker og handlemuligheder. Vi går på museum og på naturvandring; vi laver kreative værker og undersøger musik; vi spejler udfordringen i teoretiske modeller og laver nye selv.

Kaleidoskopet® coaching er en coachingform, hvor du udforsker, oplever og finder dit autentiske potentiale som leder. Kaleidoskopet udfordrer og støtter dig til at se med friske øjne på dét, der allerede er din hverdag som leder - at udforske gennem viden, kreativitet og skønhed med det resultat at dit eget, unikke og stærke autentiske lederskab kan træde frem og blive til innovativ handlekraft.


Jeg underviser i coaching på Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching på Aalborg Universitet, hvor jeg har særligt fokus på, hvordan selv de mindste nuancer i sproget skaber vores handlemuligheder og hvordan æstetiske oplevelser kan give os helt nye erkendeformer.

Kaleidoskopet coaching foregår efter individuel aftale.

Udvalgte blogindlæg om Kaleidoskopet coaching

Bliver vi opdaget? Christinas møde med sit lederskab og Kvium

Total control can be the death of work. Andy Goldsworthy som inspiration i lederskabet

Er du mønsterbryder som leder i det offentlige?

Løsning: Kaleidoskopet<sup>®</sup> coaching

Ydelser: Ledelse Organisation

Social Kapital på Spil - et nyt og banebrydende kompetenceudviklingsspil, der har hverdagen som spilleplade. Spillet er udviklet sammen med HR i Slagelse Kommune.

Om arbejdet med udvikling af spillet

Slagelse Kommune ønskede gennem sit HR-arbejde at skabe en helt ny model for, hvordan man kunne skabe bedre arbejdsmiljø og nedbringe sygefravær. I udgangspunktet var der ingen begrænsninger eller hellige køer - blot konkret succesmål, budget og tidsramme for projektet. Og en ambition om at arbejde innovativt for at nå målet.

Jeg har samarbejdet med HR-afdelingens AMR-, ledelses- og innovationskonsulenter fra projektets start i 2012. Min rolle var både at bidrage som ekspert på organisatorisk læring og som innovationsekspert.

undefinedundefined

Vi startede med en grundig - og klassisk - innovationsudforskning.

  1. Hvad er problemet egentlig?
  2. Hvordan plejer vi at løse det - og fungerer det?
  3. Hvis ikke det fungerer - hvad så, hvis vi forestiller os, at vi gjorde det modsatte af det, vi plejer…?

En lang historie gjort meget kort - vi undersøgte de første 2 spørgsmål systematisk, og fik en klar forståelse af, at problemet med HR-værktøjer, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling er, at det er den lokale arbejdsplads, der tilpasser sig HR-værktøjerne og ikke omvendt!

Og så stillede vi lige så systematisk spørgsmålet: HVAD NU, HVIS VI GJORDE DET MODSATTE?

Ud af dette kom 10 konkrete "dogme-regler" for HR-indsatsen, der hjalp os til at gøre noget andet, end dét, vi plejede:

  • 4 principper til HR-arbejdets nye mindset og metode
  • 6 principper tiludviklingen af arbejdspladsen

Læs mere om dogmereglerne og arbejdsmetoderne i projektet på bloggen: Social kapital på spil - behind the scenes: dogmeregler til banebrydende HR.

Om Social Kapital på Spil

Social Kapital på Spil bryder med de sædvanlige måder at skabe forandring og udvikling på arbejdspladsen. Her er ingen kurser, seminarer og eksterne konsulenter. I stedet arbejder medarbejdere og ledere selv med at skabe små forandringer i dagligdagen. Fokus er på de ting, som giver mening og værdi her og nu. Efterhånden træder nye mønstre frem, som der kan bygges videre på i arbejdspladsens udvikling.

Både ledelse og medarbejdere lærer gennem spillet at udvikle arbejdspladsen på en ny måde. Hvor læring ikke er fjernet fra dagligdagen, men i dagligdagen.undefinedundefined

Spillet har som mål er at øge trivsel, samarbejde og kvalitet i det daglige arbejde. Metoden er at arbejde med at styrke den sociale kapital på arbejdspladsen. En arbejdsplads har en høj social kapital, når man har tillid til hinanden, når man er gode til at arbejde sammen og når man oplever, at hverdagen er præget af retfærdighed.

Læs og se videoer om Social Kapital på Spil på spillets hjemmeside her.

Løsning: Social Kapital på Spil

Ydelser: Organisation Facilitering

Seminaret tog fat om Dagplejekontorets arbejde med kerneopgaven og særligt på at skabe og fastholde et lærende og udviklende samarbejde, hvor trivsel vokser i kraft af faglighed og forskellighed. Vores mål med dagen var at løfte strukturerne og samarbejdet om kerneopgaven ind i et nyskabende og kreativt rum, hvor nye muligheder træder frem.

Seminaret var struktureret omkring en vision om at dagplejen i Mariagerfjord Kommune kunne godt blive Danmarks bedste dagpleje, hvor alle skaber læring, trivsel og udvikling. Ikke kun hos børnene, men hele vejen rundt i og omkring dagplejen.

Kaleidoskopet var den konkrete faciliteringsmetode, der strukturerede udforskningen af kerneopgaven og samarbejdsrelationerne. Med alle sanser i spil flyttede vi os langt væk fra overfladesnakken og ind i den egentlige mening med Dagplejekontoret.

(En del af dagens proces var at skabe kollager. Nu inspirerer de dagligdagen i dagplejekontoret)

Løsning: Leg, læring, oplevelse - også for voksne i dagplejekontoret

Ydelser: Facilitering Organisation Kaleidoskopet

Udgangspunktet for lederudviklingsforløbet var, at lederne gerne ville være bedre til at kommunikere både op-ned og sideværts i Aalborg Havn. Helt naturligt udviklede forløbet sig til en gedigen og værdiskabende kobling i det personlige lederskab, hvor kommunikation, strategisk organisationsudvikling, teamsamarbejde og ikke mindst dét at flytte sig ind i det intelligente og innovative lederskab blev omdrejningspunkter.

Konkret var forløbet bygget op som et action learning forløb, hvor kursusdagene supporterede den udvikling, lederne havde brug for skete i deres hverdag. Det betød, at vi dagsorden på kursusdagene opstod med udgangspunkt i nære hverdagsudfordringer, som vi udforskede gennem forskellige teoretiske vinkler; eksperimenterede med nye løsninger af og gav perspektiv ifht. Aalborg Havns strategi som Den Intelligente Havn.

undefinedundefined

Vi lod forløbet inspirere af Teori U (C. Otto Scharmer), som gav en tydelighed omkring det emergente i den direkte kobling mellem personligt lederskab og kommunikation til udviklingen af virksomhedens mission og strategi. Og som ikke mindst gav godt overblik over forskellige kommunikations- og ledelsesprocesser, der skaber fornyelse og innovation.

Lilse-Lotte Terp, HR-chef, fortæller videre:
"Vi har fået et værdifuldt indblik i, hvordan vi reagerer som enkeltpersoner og i grupper, både som person og som leder. Særligt det teambaserede arbejde har gjort en stor forskel. Det at blive opmærksom på hinandens ressourcer og kompetencer og opfattelser af gruppen har betydet en åbenhed og et samarbejde i fælles retning. Gennem kommunikation og metoder hertil har vi opnået en fælles rejse mod det personlige lederskab og den fælles udvikling som team.

Katrine har bidraget med det teoretiske grundlag i teori U og andre ledelses- og kommunikationsteorier. Og det har givet os brugbare ledelsesværktøjer. Katrine har skarpt analyseret vore holdninger, udsagn og kommunikationsform, og på den måde bidraget til udviklingen individuelt og i ledergruppen. Tilsvarende er vore lederegenskaber sat på prøve og analyseret med stort udbytte for både den enkelte og for ledergruppen."

Løsning: Kommunikation og lederskab

Ydelser: Ledelse

Samarbejdet om sundhedspolitikken startede i den spæde idéfase, hvor Hanne Heuch, sundhedschef i Jammerbugt Kommune, ønskede at bruge kommunens sundhedspolitiske tænketank til at skabe andet og mere end en legitimerende hjemmeside om kommunens sundhedspolitik i relation til lovkravene.

Læs min blog: "Udkant eller forkant - en innovationshistorie" om arbejdet med sundhedspolitikken i Jammerbugt Kommune her.

undefinedI takt med at ambitionerne om at skabe et tværgående sundhedsfremmende løft og at nedbryde siloer i kommunen voksede blev Tænketanken, sundhedsafdelingens lederteam, kommunens chefteam og ikke mindst et stort Folkesundhedsmøde fora for egentlige samskabende og nybrydende tilgange til, hvordan Jammerbugt Kommune kan brede et meningsskabende sundhedsarbejde ud i alle Kommunens arbejdsområder.

Mit bidrag bestod hovedsageligt i at facilitere diverse møder på en måde, så de enkelte deltagere fik mulighed for at bidrage med deres meget forskellige ekspertise, undren og kreativitet. Arbejdsprocessen - fra spæd idé til Folkesundhedsmøde og politisk behandling voksede emergent frem gennem de forskellige aktørers bidrag og engagement. Mine kompetencer til at facilitere og samtidig skabe skarpe opsamlinger og tilbyde nye løsninger bidrog væsentligt i fremdriften.

I tillæg var mit bidrag i høj grad at supportere sundhedschefen til at holde fast i sine ambitioner om at bruge den bærende sundhedsfremmende kerneidé som drivkraft til et grænsebrydende samarbejde. 

Se Sundhedspolitikken her på Jammerbugt Kommunes hjemmeside - følg sidens link.

Se en flot og farverig fotoserie fra Folkesundhedsmødet her.

Løsning: Sundhedspolitik i Jammerbugt Kommune

Ydelser: Organisation Facilitering

Målet med seminaret var at udvikle et værdiskabende samtale- og læringsrum for lederne i tandplejen. Udfordringen i dagligdagen er, at både tid og vaner blokerer for, at man sammen nysgerrigt udforsker udfordringer i praksis - selvom ønsket er klart: vi vil gerne lære af hinanden!

Tandplejen kunne have valgt at tilpasse deres hverdag til allerede udviklede metoder til at skabe læring - f.eks. gennem supervision og kollegial respons - men i en erkendelse af, at løsninger udviklet med brugerne selv ofte fungerer bedst, valgte vi at skabe et helt nyt koncept for læringsrum i hverdagen.

Sammen brugte vi Kaleidoskopets udforskende og kreative proces til at udvikle 10 principper for kommunikation, der skaber læring i hverdagen.

Løsning: Udvikling af læringsrum i hverdagen

Ydelser: Kaleidoskopet Facilitering

"Ungestrategier i en reformtid - en lokal kaleidoskopi".

Workshoppen guidede lokalpolitikerne og de kommunale ledere indenfor ungeområdet gennem en proces, hvor de fik udvekslet ideer og tanker, der kan sætte ambitiøs og samtidig realistisk retning og proces på de lokale udfordringer, hver enkelt kommune lokalt har i at få flere unge i uddannelse og til at gennemføre uddannelse. Målet var at igangsætte en efterfølgende egentlig strategiproces i hver enkelt kommune.Workshoppen gik uden om plenum-opsamlinger - faciliteringen fokuserede på at få deltagerne til at udvikle og dele tanker med hinanden med henblik på at kunne arbejde videre i deres respektive udvalg og kommune

"Kaleidoskopet" var faciliteringsmetoden til at få deltagerne til at bryde deres vanlige kommunikationsmønstre og i stedet at se flere perspektiver og løsninger på udfordringerne.

Løsning: Optakt til ny politisk strategi - ungestrategier i en reformtid

Ydelser: Facilitering

"Vi gider ikke mere overfladesnak og salgsgas. Vi vil mødes og tale sammen om reelle udfordringer og samarbejdsmuligheder. På en måde, så vi har konkrete og brugbare relationer, når vi går hjem."

Sådan var forventningerne fra 60 højtspecialiserede forskere og forretningsudviklere, da de mødtes i DTUs netværk for Medico Innovation til en netværksdag om strategiske og teknologiske udfordringer.

Væk røg de klassiske keynote-speakers og ind kom struktureret tid og metode til at tale sammen. Så man både fik introduceret sig til størstedelen af de fremmødte på en vedkommende måde og samtidig kom i dybden med de gode og fagligt spændende samtaler.

Kaleidoskopet var faciliteringsmetoden, fordi her gives en klar struktur, hvor både tillidsskabende relationer og udforskning af nye løsninger vægtes i samspil. Kaleidoskopet giver en styret ramme for kommunikationens proces og det frigør fokus på kommunikationens indhold.

"Jeg er meget introvert og for det meste kan jeg slet ikke holde ud af være til netværksmøder. Det kunne jeg idag. Det var dejligt at var så tydelig en struktur i processen, at jeg synes at jeg kunne bidrage med min faglighed." sagde en deltager ved dagens slutning.

Løsning: Medico innovation - strategiske og teknologiske udfordringer

Ydelser: Facilitering Kaleidoskopet

Væksthus Hovedstaden er i rivende udvikling og løfter opgaverne på måder, så brugere og samarbejdspartnere ikke bare er tilfredse, men overordentligt begejstrede. I sådan en situation, kan man som organisation vælge at hvile på laurbærrene eller bruge situationen som løftestang til innovation ved at udforske de perspektiver, der ofte forbliver usagte.

Målet med seminaret var at

  • identificere blinde punkter i konsulentarbejdet ved at lytte tid den kritik, der trods alt også findes af arbejdet.
  • identificere konkrete udviklingsmuligheder, der løfter Væksthus Hovedstaden transformativt.

Væksthuset inviterede en række skarpe kritikere til at fortælle deres uforbeholdne mening om konsulentarbejdet. Kritikken blev seriøst og konstruktivt håndteret ved hjælp af Kaleidoskopet, som gav deltagerne mulighed for at udforske kritikken fremfor at forsvare sig mod den.

Løsning: Blinde punkter som positiv løftestang i konsulentarbejdet

Ydelser: Kaleidoskopet Facilitering

Jeg har i en længere årrække undervist på DI's HR-uddannelse i Strategisk HR. Temaet er forandringsledelse og målet er at forstå og forandre HR-funktionen i virksomheden i lyset af udviklingen af teorier om ledelse og organisation. Der er tale om et heldagsindlæg, der tager form af en kaleidoskopisk udforskning af teori og modeller i forandringsledelse, deltagernes virkelighed som HR-folk og visioner for fremtidens HR.

Løsning: Strategisk HR uddannelse i forandringsledelse

Ydelser: Organisation Ledelse Kaleidoskopet Facilitering

katrine_schumann_contact.png

Skriv til Katrine

{{returnmessage.message}}

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage så hurtigt som muligt.

Noget gik helt galt under afsendelsen. Prøv igen ... eller kontakt os venligst pr. telefon.

Din profil er oprettet men der er noget galt med den email du har angivet og vi kan derfor ikke sende dig emails.

Er "{{returnmessage.form.email}}" helt korrekt?

Kontakt venligst agrobalance.dk

Du skal udfylde emailadresse Den angivne emailadresse er ikke korrekt