Uddannelse - FACILITERING TIL NYBRUD I ORGANISATIONER

Nyt hold efteråret 2020 - se datoer herunder

Facilteringsuddannelse for ledere, koordinatorer, konsulenter, projektledere, procesledere og undervisere.
Uddannelsen er i både praksis og teori på 'master'niveau.

Faciliteringsuddannelsen er til dig, der allerede har erfaring i at lede møder, processer og projekter, men gerne vil have en uddannelsesoverbygning, der udvikler dine personlige og professionelle kompetencer som facilitator.

  • Du er udviklingskonsulent, projektleder, leder eller underviser, men kan også have en anden titel.
  • Du ønsker at være en stærk og kreativ facilitator med selvindsigt, handleduelighed og teoretisk funderet praksis.
  • Du elsker at uddanne dig og vil gerne have en ambitiøs uddannelse på MASTER-niveau i både teori og praksis. Men du kan på en anden side godt undvære eksamensprojekter og ECTS-point...
  • Faciliteringsuddannelsen varer 1/2 år og undervisningen ligger 2 dage ad gangen (i alt 6 dage), så du i den mellemliggende periode kan arbejde med eget læringsmål i din organisation. Formen er en vekselvirkning mellem praksis, teori, træning og supervision.

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?

I uddannelsen bliver du trænet i at hjælpe grupper til at være samskabende omkring nye løsninger på komplekse problemstillinger, så de bliver i stand til at bevæge sig ud i ukendt terræn og skabe nye fremtidsmuligheder på en gensidig anerkendende måde. Vi beskriver det også som udvikling af organisatorisk nybrud.

Uddannelsens kerne er at understøtte det nyskabende, menneskelige møde, hvor vi ikke bare mødes, men reelt ser hinanden, opgaven og os selv på ny som afsæt for forandring, udvikling eller ny læring på både individ, gruppe og organisationsniveau.

Uddannelsens teori og praksis er inspireret af humanistiske tilgange til organisation, innovation og læring. Her står skabende fællesskaber, generative dialoger, det æstetiske, kreativitet og ansvarlig innovation helt centralt sammen med legen, som de både praktiske og teoretiske felter, faciliteringsuddannelsen særligt understøtter.

 At facilitere handler om at få mennesker til at samarbejde, kommunikere, innovere og lære sammen, så deres fælles opgave bliver lettere at løse. Men facilitering til organisatorisk nybrud handler også om at forløse det særligt menneskelige, hvor deltagerne bliver nærværende, selvforglemmende og skaber meningsfulde dialoger i organisationen.

 

HVORDAN ER BALANCEN MELLEM PRAKSIS OG TEORI?

Du vil i uddannelsen komme til at arbejde med både viden og konkrete hands on-værktøjer. Kendetegnet er, at både viden og metoder er forskningsfunderede, særligt i humanistiske og dialogiske tilgange til organisationsudvikling og innovation. Blandt andet skal vi arbejde med Faciliteringskompasset, Læringskompasset, Lige-på-vippen, FIE-modellen og talrige andre modeller, der i forskning er udviklet med tanke på praktisk udvikling i organisationer. 

Men facilitering er ikke kun et spørgsmål om viden og adgang til bestemte greb eller værktøjer. Facilitering er i lige så høj grad en måde at være tilstede på, som konstant er prøvende, lyttende, dialogisk og instruerende. Derfor vil du også komme til at arbejde med dig selv og din egen rolle som facilitator og få en større indsigt i, hvad der er på spil i faciliterede processer. 

 

HVEM UNDERVISER PÅ UDDANNELSEN?

Uddannelsen baserer sig på, at vi er 2 undervisere i alle aktiviteterne: Katrine og Ann Charlotte. Vi er begge 'kreative akademikere', med stærk praksiserfaring, gennemgående innovationstrang og stor teoretisk tyngde.

Katrine Schumann er en erfaren facilitator og selvstændig organisationskonsulent samt underviser på Aalborg og Aarhus Universitet. Katrine har mange års erfaring i uddannelse af ledere og konsulenter og er forfatter til en række artikler om facilitering og ledelse.

Ann Charlotte Thorsted er til daglig lektor på Aalborg Universitet og leder af Play Lab. Ann Charlotte har bl.a. skrevet bogen Den Legende Organisation baseret på forskning og samarbejde med LEGO. Hun er desuden forfatter til en række andre danske og internationale artikler og bogkapitler.

HVORDAN ER FORLØBET SKRUET SAMMEN?

Uddannelsen ligger i 3 moduler, der afspejler FACILITERINGSKOMPASSET, som den grundlæggende metafor, uddannelsen bruger for at undersøge og udvikle faciliteringspraxis.

Uddannelsen finder sted på fremragende kursushoteller i Vejleområdet - prisen er incl. ophold.

 

15-16. september: Modul 1: Landskabet, du faciliterer i: Kompleksitet og emergens, som grundvilkår i nyskabende facilitering i organisationer.

27-28. oktober: Modul 2: Kompasset, du finder vej med: Processer, værktøjer, gruppedynamik og dig selv som procesleder.


24-25. november. Modul 3: Kompasnålen: at udvikle sig selv og sin praxis som facilitator og menneske.

 

Læs lidt mere om faciliteringskompasset her i en kort udgave: http://www.katrineschumann.dk/blog/2018/faciliteringskompasset/

 

HVAD KOSTER UDDANNELSEN OG HVORDAN KOMMER JEG MED?

Prisen for hele herligheden er kr 24.800 pr. person.

OG - ta daa - hvis du tager en kollega med - sparer I 20% og prisen bliver da kr. 19.840 pr. person.

Priserne er ex. moms - incl. materialer og ophold.

 

SKRIV ELLER RING TIL OS, hvis du har spørgsmål - og hvis du vil tilmeldes.

Katrine Schumann, T: 4056 3245, M: mail@katrineschumann.dk

 

katrine_schumann_contact.png

Skriv til Katrine

{{returnmessage.message}}

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage så hurtigt som muligt.

Noget gik helt galt under afsendelsen. Prøv igen ... eller kontakt os venligst pr. telefon.

Din profil er oprettet men der er noget galt med den email du har angivet og vi kan derfor ikke sende dig emails.

Er "{{returnmessage.form.email}}" helt korrekt?

Kontakt venligst agrobalance.dk

Du skal udfylde emailadresse Den angivne emailadresse er ikke korrekt