Leg og ledelse - hinandens modsætninger?

Leg er forudsætningen for god ledelse i en hverdag præget af kompleksitet

Det er jo bare noget vi leger, ikk?’

’Skal vi nu ikke droppe det leg, der, og så være lidt mere seriøse!’

’Hvad hvis skatteyderne kiggede med nu…? Ville vi så kunne forsvare det, vi laver?”

Jeg har over tiden mødt spørgsmål, kommentarer og fordomme, når jeg som organisations- og ledelseskonsulent inddrager leg som fast del af mit samarbejde med ledere i det offentlige.

For hvordan kan noget, der føles så nydelsesfuldt og ufornuftigt som LEG være legitimt og endda nødvendigt i en så fornuftsbetonet og seriøs hverdag, som ledelse er?

Leg ER nødvendigt. Også i ledelse.

Leg er et menneskeligt møde - og meget mere

Først og vigtigst, fordi leg betoner, at vi er her som mennesker. Mennesker af kød, blod, krop, puls. Mennesker med følelser, drømme, frustrationer. Mennesker med historie, relationer og fremtid, der rækker ud over arbejdspladsen.

Kort sagt: Når vi leger, MØDES vi som mennesker, og det møde er STØRRE end når vi mødes som arbejdskraft. Leg er altså for mig et humanistisk ærinde, der ideologisk set betoner, at mennesket er målet og ikke midlet.

’I dag, er det allerførste gang jeg føler, at jeg er blevet SET som den leder JEG er. Og det er første gang, jeg har kunnet bruge et SPROG i ledelse, der er mit. Og jeg har været leder i 15 år, ’ udbrød en leder på et internt seminar om strategiudvikling i kommunen, jeg faciliterede for 20 år siden.

Jeg husker det, som om det var i går, for det var en gamechanger for mig som konsulent.

Vi havde brugt hele formiddagen på at TALE om ledelse og strategi og mission og vision og metaforer. Vi havde brugt ’værdsættende undersøgelse’ som metode (den var NY dengang – og også en gamechanger i sig selv).

Men det var først, da ledergrupperne blev bedt om at gå en tur på kursusstedet og bruge de ting, de stødte på til at formgive deres vision og strategi, at der kom HUL IGENNEM til denne leder. Hans gruppe fandt tilfældigt en bunke legetøj på lageret – der var blandt andet et stort, lyserødt MY LITTLE PONY-slot og nogle træklodser – og med legetøjet ved hånden, dukkede en langt mere præcis og ambitiøs og samtidig realistisk vision og strategi op.

No alt text provided for this image

Jeg blev meget bevæget, da han efterfølgende fortalte om den fremmedgjorthed, han havde oplevet i sit lederskab, fordi han ikke før havde været i stand til at bruge et sprog om ledelse, der skabte en ægte resonans hos ham som både leder og menneske. Han følte sig forkert og at han ’ikke duede til sit embede’, selvom han faktisk godt vidste, at han var en fremragende leder. Han kunne bare ikke ’det rigtige sprog’, og ingen omkring ham talte hans sprog.

Den dag for 20 år siden på Højgaarden i Slettestrand, fik jeg respekt for legen som noget, der ikke er pjat eller plat. Men noget dybt alvorligt, der handler om at anerkende de enkelte menneske og hendes særlige ressourcer, fremfor at tvinge hende til at tilpasse sig noget, der er mindre. 

Men legen er ikke ’kun’ et humanistisk og etisk ærinde, der handler om den enkeltes ukrænkelighed og det ægte møde mellem mennesker.

Legen er en genvej i seriøst arbejde

Det viste sig at legen også var en genvej til en skarpere strategi og en klarere vision i ledelse. Selvom den tog form af plastic ponyer med regnbuefarvet hår, og ikke umiddelbart klarer ’cuttet’ i forhold til at beskrive en strategien i klassiske ledelsestermer, der appellerer til fornuften.

Innovationsforskeren Lotte Darsø underbygger at innovationsprocessen styrkes ved at samarbejdet ikke kun trækker på viden inden for det faglige udviklingsområde, men særligt ved at såkaldt ’ikke-viden’ også kommer i spil. Ikke-viden er den slags viden, man tænker er ikke relevant, og som ofte provokerer og slår tankerne ud af det fastlagte mønster.

No alt text provided for this image

Leg er absolut ikke-viden i ledelse. Leg er i stedet ’ikke seriøst’, ’ikke relevant’, fjollet og tidsspilde og i opposition til sund fornuft i ledelse, der siger, at ledelse er at have overblik, være sikker, kunne have gennemslagskraft og fokus på det langsigtede mål i hverdagens beslutninger og prioriteringer. 

Darsø’s forskning viser, at når ikke-viden sættes i spil i innovationsprocesser, så sættes det traditionelle sprog også ud af spillet og gruppen opdager nye måde at udtrykke det, de mener på. Når ikke-viden er leg, kan man opnå en ikke-sproglig adgang til erkendelse i innovationsprocessen, der kan hjælpe til at udkrystallisere helt nye ideer og koncepter.

Når jeg kigger tilbage på strategiarbejdet i ledergruppen og deres AHA-oplevelse med legetøjet, så er det netop det, lederen selv sætter ord på: at legen tilbød ham et (ikke-)sprog, han kunne bruge i gruppens udforskning af deres vision og strategi. Og det gjorde det seriøse ledelsesarbejde langt mere skarpt og præcist, end arbejdet med viden og traditionelt sprog havde gjort tidligere på dagen. 

Legen udvikler samarbejdet i organisationen

Men legens potentiale i arbejdet stopper ikke her. For i legen møder vi ikke blot os selv som mennesker og det arbejde, vi leger med – vi møder også hinanden. 

En forudsætning for at en leg, er en god leg er, at legekammeraterne 'går med' i legen. Prøv at se på børn, der leger. De forhandler hele tiden om, hvordan legen skal forme sig: ’Så sagde vi, at du var den, der kørte lastbilen herover…’ Og hvis ikke forhandlingen lykkes – hvis en siger ’NEJ’ uden at tilbyde en ny løsning eller et kompromis, så går legen i stykker. 

Leg indebærer kommunikationsmæssigt et såkaldt ’ja-og’-mønster, hvor responsen konsekvent er:

JA ( jeg har hørt/set dig og dit input)
OG ( jeg går med og tilføjer eller justerer med mit input)’.

I det kommunikationsmønster ligger ikke, at jeg nødvendigvis er enig. Men at jeg går med, hjælper, supplerer, justerer, tilføjer – og ser, hvad der sker!

På den måde er samarbejdet i leg en bevægelse, hvor man må have tillid til, at vi vil hinanden og sagen det godt. Hvor vi må give slip på vores egne stålsatte overbevisninger og i stedet lytte og skabe sammen. Det kræver risikovillighed hos ledere at gå med i legen, fordi de risikerer at ændre mening og virke søgende; fremfor de klassiske lederdyder om at være overbeviste og klare i spyttet.

Samtidig er det også præcis det, moderne ledelsesteori efterspørger, at lederne udvikler. Nemlig evnen til at lytte, inddrage, udforske, anerkende og samskabe (eks. Scharmer, 2009). At turde og kunne være nærværende og skabende i nuet. At kunne være åben og lærende sammen med andre, ud fra en erkendelse af, at verden er så kompleks og uoverskuelig, at hvis ikke man som leder kan søge indsigt gennem multiple perspektiver, så kan man ikke lede.

Leg i ledelse - return on investment

20 år er længe siden og mine konsulentfærdigheder i leg og ledelse har udviklet sig en del. Jeg har forfinet mit eget fagsprog om leg og ledelse gennem en MA i innovationsledelse og gennem min forskning i innovationsledelse. Sammen med utallige ledere i både det offentlige og private har jeg eksperimenteret med så mange lege, at jeg ikke har tal på det. Jeg leger og lærer sammen med andre konsulenter og sammen udvikler vi et mere sikkert sprog for leg i ledelse og organisationsudvikling. I Den Danske Legetænketank arbejder vi for at skabe bedre rum for leg i organisationer, fordi legen er så vigtig også i voksnes liv.

Jeg har til dato ikke været i en sammenhæng, hvor leg ikke var en god investering i ledelse. 

Sidste år var jeg med til et lege-seminar på Danmarks Designskole, hvor legens værdi blev udforsket gennem bygge-med-skrot-lege. Sammen med 3 andre byggede jeg en oplevelsestunnel, som man kunne kravle gennem og få både vind, vand, lyd og berøring gennem. Vi døbte den ’Return On Investment’-maskinen.

Og ja – man skulle nok have været der…

For en god leg er altid meget, meget mere end det, man kan fortælle med sproget efterfølgende. Men det satte gang i vores tanker og samtale om, at leg er en overordentlig værdiskabende investering.

No alt text provided for this image

Vil du vide mere om leg og ledelse, kan du f.eks. starte med at LÆSE:

Artiklen: 'KAN VI LEGE OS TIL FORNYELSE I OFFENTLIG LEDELSE' af Katrine Schumann

Bogen: 'DEN LEGENDE ORGANISATION' af Ann Charlotte Thorsted

Blog'ene min hjemmeside:

Men du kan jo også bare starte med at LEGE - sige JA-OG - og se hvad der sker!

PS. Jeg er selvfølgelig ikke blind for bagsiden af lege-medaljen, når leg og ledelse smelter sammen. Magt og manipulation er altid en risiko i det, der kunne ligne leg, men måske er forførelse eller strategisk spil. I legen udtrykker man måske også tanker og følelser, man helst ville have holdt for sig selv for at beskytte sig selv når legens tillidsfulde rum ikke er tilstede mere. At lege i konsulentarbejdet og i ledelse kræver en høj grad af etik og fortsat udforskning af grænselandet mellem leg og magt.

Kommentarer

katrine_schumann_contact.png

Skriv til Katrine

{{returnmessage.message}}

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage så hurtigt som muligt.

Noget gik helt galt under afsendelsen. Prøv igen ... eller kontakt os venligst pr. telefon.

Din profil er oprettet men der er noget galt med den email du har angivet og vi kan derfor ikke sende dig emails.

Er "{{returnmessage.form.email}}" helt korrekt?

Kontakt venligst agrobalance.dk

Du skal udfylde emailadresse Den angivne emailadresse er ikke korrekt