De 10 typer mod i innovationsledelse

I den seneste tid, har jeg grublet en del over menneskers mod til at skabe fornyelse. Ofte møder jeg ledere, der ikke genkender sig selv som modige - men i mine øjne netop er dygtige ledere, fordi de ER modige. Meget.

Deres mod ligger i deres evne til at skabe indsigt og til at handle kreativt og fornyende sammen med andre. Og til at håndtere, at andre - især andre ledere - ser på dem som mærkelige og provokerende mønsterbrydere. "Skulle det være noget særligt?", spørger de.

"JA!" Det ER noget særligt. Ikke som ideal - rigtig mange ledere har netop dét ideal for ledelse. Men det er noget ganske særligt i praksis. Og helt afgørende for innovationsledelse.

I litteraturen om innovation og ledelse, peges der ofte på, at innovation kræver mønsterbrud, vedholdenhed, risikovillighed, eksperimentlyst og ikke mindst samarbejdsevne. Ofte bliver mod også nævnt, men sjældent uddybet.

Dog vil jeg insisteret på at mod er den helt afgørende menneskelige kvalitet i innovationsledelse. Det er modet, der afgør forskellen mellem at drømme - og at realisere drømmene. Mellem at kunne se alle problemerne - og at forsøge at løse dem.

Og havde jeg haft en 5'er hver gang en leder sagde til mig: "Jeg ved egentlig godt, hvad jeg skal gøre. Men jeg er ikke sikker på, at jeg har modet til at gøre det..." - ja så havde jeg været millionær for længst.

Jeg mener, at modet til at skabe fornyelse i organisationer, kan forstås i 10 elementer:

 1. Modet til at have en grundlæggende accept af, at verden i stort og småt forandrer sig.
 2. Modet til helt grundlæggende at forstå, at man selv kan påvirke forandringer.
 3. Modet til at lytte til andres ideer, frem for blot at lytte efter de mønstre, der komfortabelt bekræfter det vi allerede kender så godt.
 4. Modet til at lytte dybt til sig selv og undersøge, hvorfor man ængstes eller tiltrækkes af særlige idéer eller strategier.
 5. Modet til at sortere: hvad handler om mig selv og hvad handler om organisationens udviklingspotentiale?
 6. Modet til at handle aktivt og kreativt. For det ER altså handling, der skaber forvandling.
 7. Modet til at fejle og eksperimentere og måske ikke lykkes første gang.
 8. Modet til at blive klogere og særligt - at blive klogere sammen med andre.
 9. Modet til at være vedholdende på visionen, når andre tager afstand og skaber modstand.
 10. Modet til at sige højt: "Jeg tog fejl - hjælp mig med at kvalificere forandringen."

Kan du kende dit eget mod?
Er der elementer, du spejler dig i med glæde som din styrke? Og er der tilsvarende elementer, du genkender som mere udfordrende for dig? 

De første 5 retter sig til din selvindsigt og de sidste 5 retter sig til din handlekraft. Og det væsentlige i dit mod til at skabe fornyelse og innovation er at du kan skabe SAMMENHÆNG mellem din indsigt og din handlekraften.

Mindfull action - modet til at skabe sammenhæng
Otto Scharmer - ham med Teori U - fortæller om problemerne med manglende sammenhæng således:
"we always navigate the process between two major dangers and pitfalls: mindless action and actionless minds".

Mindless action - det at bruge sin handlekraft uden kobling til indsigt.
Actionless minds - det at have fin indsigt - men ikke sætte handling på.

Idealet - i sammenkoblingen - er at kunne skabe mindfull action: indsigts-baseret handling.

Jeg arbejder med ledere, der har ubalance i begge retninger:

 • Som hos ham, der i lang tid har iværksat det ene tiltag efter det andet for at få medarbejderne med i en større forandringsproces. Men som glemte at lytte og være tilstede og søge indsigt i deres verdensbillede.
 • Og som ham, der har læst alle bøgerne og virkelig kan "se" sin organisation, men som ikke iværksætter handlinger, fordi han ikke tror han er indsigtsfuld nok og at nogen nok vil stille sig på tværs.
 • Og som hende, der ved præcis, hvad er burde gøres, men som bruger konsulenter som "støttepædagoger" og "syndebukke".

Alle har de fantastisk potentiale til innovationsledelse. Og at bruge potentialet handler i høj grad om mod til at koble indsigt og handlekraft.

Mit eget mod
I mange år, var min store styrke, at jeg havde masser af 6'er og 7'er-mod. Jeg har altid været klar på at HANDLE og EKSPERIMENTERE. Af natur kommer jeg til at kede mig, hvis jeg skal løse den samme opgave på samme måde flere gange. Pyha. Så hellere prøve noget nyt af. Og ikke så mange tanker omkring det. Sådan lidt:skyd først - spørg bagefter.

Jeg opdagede hen ad vejen, at jeg dels følte mig ret alene og dels blev meget træt. Og at det hang sammen: jeg fik ikke koblet andre ordentligt ind i "mine" eksperimenter og jeg blev utålmodig efter at se effekterne, og reagerede ved at sætte noget nyt i gang. Jeg manglede i høj grad 3'er og 4'er mod til at LYTTE. Til andre og til mig selv. På et mere grundlæggende plan. Jeg manglede simpelthen modet til at inddrage andre og til at opdage noget nyt, som jeg ikke selv havde fundet på. Og jeg manglede modet til at have den selvindsigt.

Jeg lærte på den hårde måde - løb panden ind i mure og slog hårdt i dyner. Der skulle et ydre-blik til for at jeg opdagede, hvordan jeg selv havde spændt ben for mine ønsker. Og at det i høj grad handlede om at udvide mit mod. Gennembruddet kom for mig gennem min masteruddannelse i innovationsledelse: The LAICS.

Selvindsigten blev så at sige koblet på handlekraften og min kapacitet som innovationsleder voksede markant. Og som menneske i øvrigt.

Jeg har stadig "ild i røven", men balancerer nu langt bedre ilden med ydmygheden og nysgerrigheden. Og det fine er, at jeg skaber langt mere værdi sammen med andre, end jeg nogensinde har gjort før. Som facilitator, ekstern projektleder, workshop-holder, coach og leder af min egen virksomhed. 

ps. Måske der er en sammenhæng mellem mod og modenhed? Og hvad sker der, når man piller lidt i modenhed og det bliver til mod-enhed?

Kommentarer

katrine_schumann_contact.png

Skriv til Katrine

{{returnmessage.message}}

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage så hurtigt som muligt.

Noget gik helt galt under afsendelsen. Prøv igen ... eller kontakt os venligst pr. telefon.

Din profil er oprettet men der er noget galt med den email du har angivet og vi kan derfor ikke sende dig emails.

Er "{{returnmessage.form.email}}" helt korrekt?

Kontakt venligst agrobalance.dk

Du skal udfylde emailadresse Den angivne emailadresse er ikke korrekt