Udkant - eller forkant? En innovationshistorie

Jammerbugt Kommune. Hvor udkants-Danmark kan det være? Ikke bare Nordjylland. Men nordvestjylland. Kommunen strækker sig mellem Limfjorden til syd og Skagerak mod vest, og har i mange år haft øgenavnet "Den Rådne Banan". Rådden fordi uddannelsesgraden, indkomsterne og vækstniveauet har været lavt. Rådden fordi en del af borgerne har beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige problemer.

Men måske er den rådne banan ved at have de-komposteret så meget, at der er opstået værdifuld gødning til fornyelse og værdiskabende forandringer?

Måske er Jammerbugt Kommune i virkeligheden mere på forkant end udkant?

I går var jeg til Folkesundhedsmøde i Jammerbugt Kommune sammen med mere end 200 mennesker, der talte borgere, politikere, interesseorganisationer, foreninger og private næringsdrivende i og omkring Jammerbugt Kommune. Anledningen var kommunens nye sundhedspolitik, der pt. er i høring. En sundhedspolitik, der pointerer sundhed som et fælles anliggende for kommunen og i kommunen. Altså et anliggende for alle forvaltninger; alle politiske udvalg - OG - for alle borgere, foreninger og private erhvervsdrivende.

Jammerbugt Kommune havde i bedste bornholmske folkemøde stil åbent indbudt til folkesundhedsmøde med debat, information, udstilling, stande og netværksmulighder.

Vi havde en meget spændende aften sammen, hvor vi både sang, dansede, spiste lokale specialiteter - OG IKKE MINDST - vi fik nærværende, tværgående og idéskabende debatter med politikerne i kommunen.

Om sundhed, som et anliggende, ALLE i kommunen kan bidrage samskabende til. Folkesundhedsmødet fik skabt en ramme om debatten, der beviste, at der ER STOR vilje blandt både politkere, borgere, foreninger og private erhvervsdrivende til at løfte i flok. 

Jeg vil ikke tøve med at kalde både sundhedspolitikken og processen frem til den for innovativ!

I Jammerbugt Kommune er sundhed er ikke noget, der kun handler om ikke at være syg. Nej, menneskers sundhed tager udgangspunkt i livsmod, livsglæde og følelsen af at kunne mestre sit liv. Og dét perspektiv rækker langt videre end fysioterapi og rygestopkurser - end skridttællere og pausegymnastik.

Derfor er den nye sundhedspolitik i Jammerbugt langt mere vidtrækkende, tværgående og samarbejdsorienteret end sundhedspolitikker i de danske kommuner ofte ellers er. Politikken går i sandhed på tværs af traditionelle skel - både indenfor og udenfor den offentlige forvaltning og kommunens institutioner. Se sundhedspoltikken her!

Og det har processen med at skabe sundhedspolitikken også været.

Vidtrækkende, tværgående og samarbejdsorienteret.

Og jeg har fået lov at være med i en del af arbejdet.

Det kan du læse lidt om her:

Hanne Heuch, sundhedschef, ringede til mig for halvandet år siden: "Jeg har nogle visioner om en ny sundhedspolitik, som jeg har brug for at vende med dig. Altså ikke mine tanker om det sundhedsfaglige, men om, hvordan vi får lavet en proces, der bryder faggrænser og traditioner."

Hurtigt blev jeg inddraget som facilitator af en lille række møder i arbejdsgruppen, den sundhedspolitiske tænketank og kommunens chefgruppe. Her var opgaven at få mødedeltagerne til at bidrage med hver deres forskellige perspektiver på sundhed i kommunen OG ikke mindst at integrere forskellighederne på helt nye tværgående, borgernære og lavpraktiske måder.

Sundhedsmønten

Det første gennembrud i arbejdet kom, da vi på et møde i den sundhedspolitiske tænketank udviklede "sundhedsmønten" med værdi på begge sider:

 Grøn Ma ̊ge JammerbugtBla ̊ Ma ̊ge Jammerbugt

Mønten opstod ved, at vi stillede helt skarpt på Jammerbugt Kommune som "et godt sted at være og at leve". En vision, født i direktionen, og som uden fimsede omsvøb sætter en klar retning omkring livskvalitet som den centrale vision i kommunen. Det affødte at 3 sundhedsfaglige idealer omkring borgerens mestringsevne blev koblet på som politikkens ideale effekt (den blå side). Og at vi fik udforsket og afgrænset 3 idealer, som alle medarbejdere og ledere i kommunen kunne bruge som rettesnore i hverdagens arbejde (den grønne side).

Med mønten var der nu skabt et håndterbart værktøj til den videre arbejdsproces. Mønten var nem at formidle og nem at forstå for både ansatte og politikere i kommunen, og den kunne bruges til at stille de vigtige spørgsmål: hvor lykkes vi allerede og hvor skal vi sætte ind?

Det er ikke mit ærinde her at beskrive hele den arbejdsproces, det er at skabe en ny, banebrydende sundhedspolitik. Dét arbejde bliver dygtigt og ambitiøst ledet af ildsjæle i Jammerbugt Kommune. Jeg bidrog sporadisk i processen og blot som facilitator.

Men jeg er stolt af at være en del af et så flot og visionært stykke arbejde, hvor medarbejdere og ledere i det offentlige tør bryde traditionerne og insisterer på at sætte den kreative og faglige overlægger højt. 

Vi rev siloerne ned

Alligevel vil jeg fremhæve et chefmøde, hvor kommunens direktion, forvaltningschefer og stabschefer skabte tilslutning til den nye vision. Igen var faciliteringsopgaven: få de mange forskellige perspektiver frem og få dem integreret til nye, brugbare ideer - samt ikke mindst - at lave en proces, der skaber engagement og begejstring om arbejdet med den nye sundhedspolitik.

Det blev et møde med både sund debat om visionen og engageret udvikling af helt nye ideer til, hvordan de eksisterende rammer og ressourcer i kommunen kunne udnyttes til nye sundhedstiltag for borgere og ansatte. Oftest skabes gode, realiserbare ideer nemlig ikke ved at tilføre nyt, men i stedet ved at se med friske øjne på det, der allerede findes og kombinere det kreativt på nye måder.

  • For hvorfor ikke lave et tættere samarbejde mellem "teknik og miljø"'s arbejde med udvikling og vedligehold af parker og natur og "børne- og familie"'s satsning på mere bevægelse i dagplejen?
  • Og hvorfor ikke integrere beskæftigelsesindsatsen i de netværk, der allerede findes i f.eks. sundhedsafdelingens holdtræning og VUC's uddannelser?

Nu er der gået et års tid og arbejdet med sundhedspolitikken har udviklet sig videre i samarbejde med foreninger og interesseorganisationer og er nået til den demokratisk sikrede høringsfase.

Og også her valgte Jammerbugt Kommune at bryde traditionen for en klassisk høringsprocedure og i stedet invitere til folkesundhedsmøde. Og med det fremmøde og det engagement, der var hos alle - både borgere, politikere, foreninger og interesseorganisationer - tyder noget på, at den rådne banan efterhånden er formuldet så meget, at den i stedet er blevet værdifuld næring til udviklingen af kommunen.

Kulturel slutnote

Det er ikke god tone i Nordvestjylland at "braldre op" og prale af sine successer. Derfor hører vi alt for sjældent de gode historier om udvikling og innovation herfra. Jeg er ikke selv bosat i Jammerbugt Kommune og er i øvrigt ikke nordjyde - og derfor påtager jeg mig gerne rollen som pralrøv. For sundhedspolitikken og folkesundhedsmødet i Jammerbugt Kommune ER en god, fornyende historie. Del den gerne - og pral lidt mere af dem, du selv er den del af. Tak.

Kommentarer

katrine_schumann_contact.png

Skriv til Katrine

{{returnmessage.message}}

Tak for din henvendelse. Jeg vender tilbage så hurtigt som muligt.

Noget gik helt galt under afsendelsen. Prøv igen ... eller kontakt os venligst pr. telefon.

Din profil er oprettet men der er noget galt med den email du har angivet og vi kan derfor ikke sende dig emails.

Er "{{returnmessage.form.email}}" helt korrekt?

Kontakt venligst agrobalance.dk

Du skal udfylde emailadresse Den angivne emailadresse er ikke korrekt